Archival Photos: Rathinagiri Bala Murugan Devasthanam
1968_adi_krittikai 1995_gateway adikkal_nattum_vizha_2000 adimai_1968
1968 Adi Krittikai Gateway 1995 Adikkal Nattum Vizha Adimai 1968
Adimai Adimai mulasthanam Adimai mulasthanam Adimai portrait
Adimai Adimai mulasthanam Adimai mulasthanam Adimai portrait
Adimai Rajagopalan Kalavai Adimai mulasthanam Adimai mulasthanam Silver Vahanam
Adimai Rajagopalan Kalavai Adimai mulasthanam Adimai mulasthanam Silver Vahanam
construction curtain Devasthanam Jan '01 Devasthanam construction
Construction Curtain Devasthanam Jan '01 Devasthanam construction
gateway Granite chariot hospital karunanidhi
Gateway Granite chariot Hospital Karunanidhi visit
library Murugan Valli Teyvani NanjundappaKalyana Mandapa Silver chariot
Library Murugan Valli Teyvani NanjundappaKalyana Mandapa Silver chariot
Golden Chariot Tirumurugan Tirumanakudam yagam home
Golden Chariot Tirumurugan Tirumanakudam Yagam